DENEME SINAVI 3 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

DENEME SINAVI 3 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

 • 1

  Aşağıdakilerden hangisi İş Makinelerinde kaza sebeplerindendir?

  • A) Makine emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması
  • B) İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış olması
  • C) Makine emniyet sistemlerinin aktif olması
  • D) Makinenin bakımının yapılması

 • 2

  İş Makinasını karayolunda (trafikte) kullanmak için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olunmalıdır?

  • A) “A2” sınıfı 
  • B) “B” sınıfı 
  • C) “G” sınıfı 
  • D) “E” sınıfı

 • 3

  Reflektör veya yansıtıcı hangi hallerde kullanılır?
  A)
  B)
  C)
  D)

  • A) Yolda normal giderken 
  • B) Hiçbir zaman kullanılmaz
  • C) Her zaman kullanılır 
  • D) Arıza durumunda diğer araçları uyarmak için kullanılır

 • 4

  İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır.

  • A) Operatör makinadan sarkarak görüş alanını genişletmelidir
  • B) Sürekli korna çalmalı
  • C) Operatör yardımcısı kullanmalıdır
  • D) Tahmini olarak hareket etmeli

 • 5

  İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

  • A) Klima
  • B) İlkyardım çantası 
  • C) CD çalar 
  • D) Sunroof (açılır tavan)

 • 6

  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

  • A) Düşme tehlikesi
  • B) Elektrik tehlikesi
  • C) Oksitleyici madde 
  • D) Aşındırıcı madde

 • 7

  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

  • A) Eldiven kullan 
  • B) Gözlük kullan
  • C) İş ayakkabısı kullan 
  • D) Emniyet kemeri kullan

 • 8

  Operatör iş makinesinin park etmesi ile ilgili aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

  • A) İş makinesinin başından ayrılmamalıdır
  • B) İş makinesini her yere bırakılabilir
  • C) İş makinesi yükte bırakılmamalıdır
  • D) İş makinesi fabrikadan uzak noktalara bırakılmalıdır

 • 9

  Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

  • A) İş makinesinin hareketine 
  • B) İş makinesi ataşmanlarına
  • C) İş makinası kapasitesine 
  • D) Hepsi doğrudur

 • 10

  Operatör iş makinesi ile iş yapma anında bulunduğu yerde neye dikkat etmelidir?

  • A) Alt yapı tesislerinin yerini iyi bilmelidir
  • B) Alt yapı tesislerini dikkate almadan iş yapılmalı
  • C) Yalnız doğal gaz borusu dikkate alınır
  • D) Yalnız su hattı dikkate alınır

 • 11

  “G” Sınıfı Sürücü Belgesi alabilmek için hangi belgeye sahip olunmalıdır alınmalıdır?

  • A) İşyeri açma belgesi 
  • B) Kalfalık belgesi
  • C) Operatörlük belgesi 
  • D) Ustalık belgesi

 • 12

  İş makinesi ile iş yaparken, iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdaki önlemlerden hangisi alınmalıdır?

  • A) Çalışma alanı trafiğe açık tutulur
  • B) Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur
  • C) Makinalar birbirlerine çok yakın olmalıdır
  • D) Operatör istediği gibi çalışır

 • 13

  Hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

  • A) Sıcaklık ve nem 
  • B) Dalgınlık, dikkatsizlik
  • C) Eğitim ve bilgi eksikliği 
  • D) İlgisizlik, düzensizlik

 • 14

  İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

  • A) Çevredeki insanlara, makine ve araçlara 
  • B) Yolun asfaltlı olup olmadığına
  • C) Süpürge fırçaları aşıntısına 
  • D) Karbüratör yakıt basıncına

 • 15

  İş makinası operatörü makineden inerken ne yapar?

  • A) Park frenini çeker 
  • B) Basamakları kullanarak iner
  • C) Kontağı kapatır 
  • D) Hepsi doğru

 • 16

  İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • A) Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir
  • B) Gerekli yasal izinler alınmalıdır
  • C) Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır
  • D) Hepsi doğru

 • 17

   İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce operatör tarafından aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmaz?

  • A) Hidrolik yağı seviyesi kontrolü 
  • B) Motor soğutma suyu kontrolü
  • C) Motor supap ayarının yapılması
  • D) Vantilatör kayış gerginlik kontrolü

 • 18

  İş makinesi çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikazın sönmesi gerekir?

  • A) Yağ lambası 
  • B) Yakıt lambası 
  • C) El fren lambası 
  • D) Geri vites lambası

 • 20

  Lâstik, orta kısmından aşınıyorsa sebebi nedir?

  • A) Lâstik hava basıncı düşüktür. 
  • B) Rot ayarı bozuktur.
  • C) Amortisör patlaktır.
  • D) Lâstik hava basıncı fazladır

 • 21

  İş makinelerinde hidrolik pompa aşağıdakilerden hangisine hidrolik yağı göndermez?

  • A) Hidrolik motorlara 
  • B) Hidrolik silindirlere 
  • C) Motor karterine 
  • D) Hidrolik valflere

 • 22

  Marş motorunun görevi nedir?

  • A) Pompaya mazot göndermek 
  • B) Akümülatörü şarj etmek
  • C) Alternatöre akım vermek. 
  • D) Motora ilk hareketini vermek

 • 23

  İş makineleri çalıştırıldığında gösterge panelindeki hangi ikazın sönmesigerekir?

  • A) Yağ lambası 
  • B) Yakıt lambası 
  • C) El fren lambası 
  • D) Geri vites lambası

 • 24

  İş makinesinin yakıt deposuna su karışırsa bundan en çok zarar gören parçalar nelerdir?

  • A) Pompa ve enjektör elemanları 
  • B) Benzin otomatiği ve bujileri
  • C) Yağ pompası ve yağ filtresi 
  • D) Su pompası ve termostat

 • 25

  Aşağıdakilerden hangisi iş makinesinin hidrolik sisteminin bir elemanıdır?

  • A) Yön valfleri 
  • B) Şarj dinamosu 
  • C) Marş motoru
  • D) Motor bloğu

 • 26

  Aşağıdakilerden hangisi aktarma organının bir elemanıdır?

  • A) Supaplar 
  • B) Rotlar
  • C) Pistonlar 
  • D) Vites kutusu

 • 27

  İş makinelerinde marşa basıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi hangisidir?

  • A) Akümülatör zayıflamıştır. 
  • B) Alternatör arızalıdır.
  • C) Bujilere akım gelmiyordur.
  • D) Endüksiyon bobini arızalıdır.

 • 28

  Karlı havalarda hangi lâstiklere zincir takılır?

  • A) Ön lâstiklerin birine 
  • B) Çekici lâstiklere
  • C) Çekici olmayan lâstiklerin ikisine 
  • D) Arka lâstiklerin birine

 • 29

  Diferansiyeldeki hareketi tekerleklere ileten aktarma organı aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Aks
  • B) Vites kutusu 
  • C) Rot
  • D) Şaft

 • 30

  İş makinelerinde yakıt tasarrufu sağlamak için nelere dikkat edilmelidir?

  • A) Yakıt deposu tam dolu tutulmalıdır
  • B) Yağ filtresi temiz olmalıdır
  • C) Hava filtresi temiz olmalıdır
  • D) Diferansiyel sık sık değiştirilmelidir

 • 31

  Radyatör kapağı arızalı ise aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

  • A) Motor yağ yakar. 
  • B) Motor hararet yapar.
  • C) Motor soğuk çalışır 
  • D) Motor çalışmaz

 • 32

  Forklift iş makinesinde kullanılması gereken ataşman çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Çatal bıçaklar
  • B) Dozer bıçağı
  • C) Angıl (açılı) bıçak
  • D) Riper bıçak

 • 33

  Kaldırma yükleme makinelerinde kullanılan ekipmanlarda dikkat edilmesi gereken husus nedir?

  • A) Göze hoş gelmeli.
  • B) MEB sertifikalı olmalı.
  • C) CE Sertifikalı ekipmanlar kullanılmalı.
  • D) CE Sertifikalı olmayan ekipmanlar kullanılmalı

 • 34

  Vinçlerde halatın sarıldığı kısma ne ad verilir?

  • A) Direksiyon
  • B) Rot
  • C) Tambur
  • D) Rotil

 • 35

  Aşağıdaki resim ne anlama gelmektedir?

  • A) Yükün altında baret takma
  • B) Ehliyeti olmayan giremez
  • C) Gözlüksüz yükün altına girme
  • D) Yükün altına girme

 • 36

  Resimde gösterilen işaret ne manaya gelmektedir?

  • A) Kaldır
  • B) İndir
  • C) Boom sür
  • D) Boom çek

 • 37

  Aşağıdakilerden hangisi kaldırma yükleme makine operatörünün sorumluluğudur?

  • A) İş güvenliğini riske sokabilecek eksikleri tespit ederse makineyi çalıştırmamak
  • B) İş planını hazırlamak
  • C) Sorumlusu olduğu makinenin her arızasını onarmak
  • D) Makine üzerinde insan taşımak

 • 38

  Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden hangisi kullanılmaz?

  • A) Forklift
  • B) Mobil Vinç 
  • C) Greyder
  • D) Tavan Vinci

 • 39

  İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.

  • A) Görüşün iyi olduğu yerler 
  • B) Boyalı yerler
  • C) Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler 
  • D) Tarım alanlarının olduğu yerler

 • 40

  İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?

  • A) Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır
  • B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalıdır
  • C) Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır
  • D) Hepsi doğru


Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz...

Copyright © Lider İş Makineleri ve Operatörlük Kursu 2016. Tüm Hakları Saklıdır.