DENEME SINAVI 2 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

DENEME SINAVI 2 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

 • 1

  Operatörlerin en çok dikkat etmesi gereken husus nedir?
   

  • A) İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak
  • B) Makine kapasitesine dikkat etmeden çalışmak
  • C) Gerekli kontrol ve bakımları yapmadan makine kullanmak
  • D) Makineyi çok hızlı kullanmak

 • 2

  İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır.
   

  • A) Görüşün iyi olduğu yerler
  • B) Boyalı yerler
  • C) Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler 
  • D) Tarım alanlarının olduğu yerler

 • 3

  İş Makinalarının periyodik kontrolleri (muayeneleri) kim tarafından yapılır?
   

  • A) Operatör tarafından 
  • B) Firma sahibi tarafından
  • C) Tamirci tarafından 
  • D) Yetkilendirilmiş Makine Mühendisi tarafından

 • 4

  Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?
   

  • A) Takım çantası 
  • B) Baret 
  • C) Çizme, eldiven 
  • D) İş gözlüğü

 • 5

  Aşağıdakilerden hangisi; İş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?
   

  • A) İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır
  • B) İş talimatını inceler
  • C) Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar
  • D) Mekanik arızalarının tamiratını yapar

 • 6

  İş makinesinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?
   

  • A) Motorun yanında 
  • B) Ataşmana bağlı olur
  • C) Operatörün hemen yanında olur 
  • D) Yangın söndürme cihazı bulunmaz

 • 7

  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

   

  • A) Su dökme
  • B) İş makinası giremez
  • C) İçilmez
  • D) Ateşle yaklaşma

 • 8

  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir ?

   

  • A) Eldiven kullan 
  • B) Gözlük kullan
  • C) İş ayakkabısı kullan 
  • D) Baret kullan

 • 9

  İş makinası çalışma esnasında DUR sesi geldiği zaman ne yapılmalıdır?
   

  • A) Çalışmaya devam etmeliyiz 
  • B) İş bitiminde durmalıyız
  • C) Çalışmayı hemen durdurmalıyız 
  • D) Duymazdan gelmeliyiz

 • 10

  Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir?
   

  • A) Hız kurallarına uyulması 
  • B) Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması
  • C) Güvenlik ekipmanlarının kullanılması 
  • D) Diğer çalışanların tehlikeye sokulması

 • 11

  İş makinesi operatörü iş bitiminde makineden inerken ne yapmalıdır?
   

  • A) Park frenini çeker 
  • B) Kontağı kapatır
  • C) Bindiği gibi basamakları kullanarak iner 
  • D) Hepsi doğru

 • 12

  Ülkemizde operatörlük belgesini hangi kurumlar verir?
   

  • A) Milli Eğitim Bakanlığı ve yetki alan kurumlar 
  • B) Ulaştırma Bakanlığı
  • C) Denizcilik Müsteşarlığı
  • D) İç İşleri Bakanlığı

 • 13

  Aşağıdakilerden hangisi İş kazası nedenlerinden değildir?
   

  • A) Eğitimli olmak 
  • B) İşi bilinçsiz yapmak
  • C) Kişisel koruyucu kullanmamak 
  • D) İş Makinesi koruyucularını kullanmamak

 • 14

  İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?
   

  • A) Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna 
  • B) Kepçesine bakılır
  • C) Yalnız dış kısmına bakılır 
  • D) Bakmadan işe çıkılır

 • 15

  İş makinelerinde en çok kullanılan şanzıman tipi aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Kara tip 
  • B) Hidrolik tork konvertörlü
  • C) Düz tip 
  • D) Mekanik çalışan tip

 • 16

  Lastik tekerlekli İş Makinesi ile karayoluna çıkılacak ise hangi şartlara uyulmalıdır?
   

  • A) Tescil Belgesi ve Plakası olmalı 
  • B) Trafik Sigortası olmalı
  • C) Operatörün “G Sınıfı” Sürücü Belgesi olmalı 
  • D) Hepsi doğru

 • 17

  İş makinesi oparatörü çalıştırma öncesi aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır?
   

  • A) Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller
  • B) Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi
  • C) Lastiklerin kontrol edilmesi
  • D) Hepsi

 • 18

  İş bitim sonunda operatör makineyi nasıl kapatmalıdır?

  • A) Yakıt ikmalini yapar. 
  • B) Suyuna ve yağına bakarak ayrılır.
  • C) Yıkayıp park ederek ayrılır. 
  • D) Hepsi.

 • 19

  İş makinesi bakımları aşağıdaki kriterlerden hangisine göre yapılır?
   

  • A) Belli kilometreye göre yapılır 
  • B) Makine arıza verdiğinde yapılır
  • C) Çalışma saatine göre yapılır 
  • D) Makinenin çalışmadığı boş zamanlarda yapılır

 • 20

  İş makinelerinde kullanılan dört zamanlı motorlarda zamanlama sırası nasıldır?

  • A) Emme - Egzoz - Sıkıştırma - Ateşleme
  • B) Egzoz - Emme - Sıkıştırma - Ateşleme
  • C) Sıkıştırma - Ateşleme - Egzoz - Emme
  • D) Emme - Sıkıştırma - Ateşleme - Egzoz

 • 21

  İş makinelerinde marşa basıldığında motor dönmüyor ise aşağıdakilerden hangisi yapılır?

  • A) İş makinesi itilerek çalıştırılır
  • B) Makine kamyona yüklenip tamirciye götürülür
  • C) Akü kutup başları kontrol edilir
  • D) Motor yenisi ile değiştirilir

 • 22

  Virajlarda arka tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlayan sistem hangisidir?

  • A) Diferansiyel sistemi 
  • B) Fren sistemi
  • C) Direksiyon sistemi 
  • D) Ön düzen sistemi

 • 23

  İş makinelerinin lâstikleri üzerinde bulunan rakamlar aşağıdakilerden hangisini belirtir?

  • A) Lastiğin ısısını 
  • B) Lastiğin ebatlarını
  • C) Lastiğin yoğunluğunu
  • D) Lastiğin havasını

 • 24

  Frenleme esnasında iş makinesi bir tarafa savruluyorsa arıza sebebi hangisidir?

  • A) Debriyaj ayarı bozuktur 
  • B) Diferansiyel ayarı bozuktur
  • C) Rölanti ayarı bozuktur 
  • D) Fren ayarı bozuktur

 • 25

  İş makinelerinde, sigortalardan biri atmış ise yerine ne tip sigorta takılır?

  • A) Farklı amperde sigorta 
  • B) Tel sarılmış sigorta
  • C) Sigara kağıdı sarılmış sigorta 
  • D) Aynı amperde sigorta

 • 26

  İş makinelerinin aküsünde su kaybının fazla olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Konjektör (regülatör) ün arızalı olması.
  • B) Diferansiyelin arızalı olması
  • C) Karbüratörün arızalı olması 
  • D) Bujilerin arızalı olması

 • 27

  İş makinesi ile çalışırken yağ lambası yanarsa ne yapılır?
   

  • A) Çalışmaya devam edilip iş bitiminde tamirciye gidilir
  • B) Hava filtresi temizlenir
  • C) Motor rölantide bir süre çalıştırılır
  • D) Motor stop edilir, iş hemen bırakılır

 • 28

  Motor yağı ve hidrolik yağı seviyelerine ne zaman bakılmalıdır?

  • A) Motor ve makine çalışmadan önce
  • B) Motor ve makine çalışır durumda iken
  • C) Kepçe kazı yaparken
  • D) Makine yürürken

 • 29

  Motor su kaynattığı zaman radyatör kapağı nasıl yerinden alınır?

  • A) Kapak paçavra veya bezle tutulur hafif gevşetilir, soğutma sisteminin içindeki sıcak hava boşaltılır, bundan sonra kapak yerinden çıkarılır
  • B) Radyatör kapağı ani olarak yerinden alınır
  • C) Motor stop edilir soğuyuncaya kadar beklenir
  • D) Motora soğuk su dökülür motor soğutulur

 • 30

  Dizel motorlu iş makinelerinde marş basıyor ancak çalışmıyorsa muhtemel sebebi nedir?

  • A) Benzini bitmiştir 
  • B) Karbüratör arızalıdır
  • C) Bujiler ateşleme yapmıyordur 
  • D) Yakıt sistemi hava yapmıştır

 • 31

  Aşağıdakilerden hangisi vites kutusunun görevidir?

  • A) Motordan aldığı hareketi kavramaya iletmek
  • B) Kavramadan aldığı hareketin hız ve torkunu ayarlamak
  • C) Şafttan aldığı hareketi tekerleklere iletmek
  • D) Krank miline yataklık etmek

 • 32

  Yük kaldırıldıktan sonra neden geriye doğru tilt (eğim) yapılır?

  • A) Yakıt tasarrufu sağlamak için
  • B) Yükün öne doğru kaymasını engellemek için
  • C) Lastik hava basınçlarını dengelemek için
  • D) Motorun yağ yakmaması için

 • 33

  Resimde gösterilen işaret ne manaya gelmektedir?

  • A) Kaldır
  • B) İndir
  • C) Boom sür
  • D) Boom çek

 • 34

   Elektrikle çalışan kaldırma yükleme makineleri çalışmıyor ise, nedeni
  aşağıdakilerden hangisi değildir?

  • A) Acil stop butonu basılı kalmıştır 
  • B) Elektrik sisteminde arıza vardır
  • C) Yakıt sistemi hava yapmıştır
  • D) Akümülatör kutup başları gevşektir

 • 35

  Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden
  hangisi kullanılmaz?

  • A) Forklift
  • B) Mobil Vinç
  • C) Zemin Delgi 
  • D) Tavan Vinci

 • 36

  Kaldırma yükleme makineleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

  • A) Ekipman seçiminde en ucuz olanı tercih edilmeli
  • B) Yüke uygun ekipman seçilmeli
  • C) Ekipman seçimi önemli değildir
  • D) Ekipman üzerinde tadilat yapılmak suretiyle her yükte kullanılabilir

 • 37

  Elektrikli kaldırma makineleri mesai bitiminde park edilirken dikkat
  edilmesi gereken husus nedir?

  • A) Şarja takılarak bırakılmalıdır 
  • B) LPG gaz vanası açılmalıdır
  • C) Mazot filtresi sökülmelidir 
  • D) Kontak açık bırakılmalıdır

 • 38

  Kaldırma ve yükleme makineleri ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  • A) Kullanılan şalteller (switchlerin) vinç üzerinde yazmalıdır
  • B) Taşıma kapasitesi makine üzerinde yazılı olmalıdır
  • C) Kullanılan sensörler vinç üzerinde yazılı olmalıdır
  • D) Şaltellerin (switchlerin) cinsleri vinç üzerinde yazmalıdır

 • 39

  Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir?

  • A) İş makinasını kullanmak
  • B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek
  • C) Çevre temizliğini yapmak
  • D) İş organizasyonu yapmak

 • 40

  İş makinalarında kullanılan Ataşmanlar ne anlama gelir?

  • A) Fren sisteminin bir parçası
  • B) Yükün doğru ve güvenli şekilde nakledilmesi için kullanılan ekipmanlardır
  • C) Çelik burgulu halatlara verilen isimdir
  • D) Halat tamburunun bağlandığı bloğa verilen isimdir


Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz...

Copyright © Lider İş Makineleri ve Operatörlük Kursu 2016. Tüm Hakları Saklıdır.