DENEME SINAVI 1 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

DENEME SINAVI 1 (YÜKLEYİCİ KALDIRICI)

 • 1

  Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

  • A) Uzun boylu olmalı
  • B) Sağlık yönünden uygun olmalı
  • C) Üniversite mezunu olmalı
  • D) Kilolu olmalı

 • 2

  İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

  • A) İş güvenliği
  • B) İş
  • C) İşçi çalışması
  • D) İşçi

 • 3

  Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

  • A) Güvenlik kurallarına uymak
  • B) Kişisel koruyucu kullanmamak
  • C) Teknik kurallara uymak
  • D) D)

 • 4

  İş Makinalarının tescil işlemleri hangi kurum tarafından yapılır (özel veya tüzel kişiye ait olanlar)?

  • A) Trafik Tescil Şube Müdürlükleri’ nden
  • B) Milli Savunma Bakanlığı’ ndan
  • C) Büyük Şehir Belediyesi’ nden
  • D) Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odaları’ ndan

 • 5

  Bir iş yerinde çalışan iş makinesinin korna sesi nasıl olmalıdır?

  • A) Havalı korna olmalı
  • B) Hidrolik korna olmalı
  • C) Korna sesleri hepsinde aynı olmalı
  • D) İşyerindeki diğer sinyal seslerinden farklı olmalıdır

 • 6

  Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?

  • A) İş Organizasyonu yapma,
  • B) Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma
  • C) Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri bildirme
  • D) İşbirliği ve katılım

 • 7

  İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

  • A) Radyo
  • B) Görüntü cihazı
  • C) Yangın söndürme cihazı
  • D) Hoparlör

 • 8

  Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

  • A) Dokunma
  • B) Yaya giremez
  • C) Fotoğraf çekilmez
  • D) Sigara içilmez

 • 9

   Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir

  • A) Eldiven kullan
  • B) Gözlük kullan
  • C) İş ayakkabısı kullan
  • D) Emniyet kemeri kullan

 • 10

  Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
   

  • A) Çalışana ücretsiz verilmelidir,
  • B) Arızalı, hasarlı Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmamalıdır,
  • C) Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir.
  • D) Kişisel Koruyucu Donanımlar ortak kullanılmalıdır

 • 11

  Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir?
   

  • A) İş makinasını kullanmak
  • B) İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek
  • C) Çevre temizliğini yapmak
  • D) İş organizasyonu yapmak

 • 12

  Bozulup kalan bir iş makinesini nasıl bırakırız?
   

  • A) Olduğu gibi bırakırız
  • B) Kırmızı bez asarız
  • C) Emniyet güvenlik tedbirleri alınarak reflektörle işaretleriz
  • D) Tamir etmeye çalışırız

 • 13

  Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Adına kayıtlı makine olmalıdır
  • B) 19 yaşından gün almış olmalıdır
  • C) Herhangi mezuniyet şartı aranmamaktadır
  • D) “E” Sınıfı sürücü belgesi olmalıdır

 • 14

  İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?
   

  • A) Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir
  • B) İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir
  • C) İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır
  • D) Hepsi doğru

 • 15

  İş Makinesinde aşağıdaki düzeneklerden hangileri bulunmalıdır?
   

  • A) Tepe lambası çalışır durumda olmalıdır
  • B) Geri hareket esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalıdır
  • C) Acil durumlar için yangın söndürücü bulunmalıdır
  • D) Hepsi doğru

 • 16

  İş Makinesinin motoru hava yapıp çalışmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Yağ filtresi temizlenmemiştir.
  • B) Hidrolik yağ filtresi değiştirilmiştir
  • C) Yakıt filtresi sökülüp temizlenmiştir
  • D) Şanzıman yağı değiştirilmiştir

 • 17

  İş makinası motorunun yağının kontrolü yapılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir?

  • A) Ön tarafının kalkık olmasına
  • B) Arka tarafının kalkık olmasına
  • C) Düz zeminde olmasına
  • D) Yan tarafının eğik olmasına

 • 18

  Hangisi iş bitimi kontrolü ve bakımı içinde yer almaz?
   

  • A) Varsa fren hava tankları boşaltılır
  • B) Akaryakıt ikmali yapılır
  • C) Motor hemen stop edilir
  • D) Toz ve pislikler temizlenir

 • 19

  Soğuk havalarda iş makinesinin motorunun soğutma suyuna ne katılır?
   

  • A) Yağ katılır
  • B) Yakıt katılır
  • C) Antifriz katılır
  • D) Hiçbiri

 • 20

  Aşağıdakilerden hangisi içten yanmalı motorun tanımıdır?
   

  • A) Hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviren makinedir
  • B) Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinedir
  • C) Hareket enerjisini ısı enerjisine çeviren makinedir
  • D) Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren makinedir

 • 21

  Motorda sürtünme sonucu aşınmaları en aza indiren sistem hangisidir?
   

  • A) Soğutma sistemi
  • B) Yakıt sistemi
  • C) Yağlama sistemi
  • D) Şarj sistemi

 • 22

  İş Makinelerinde hidrolik sistemlerin bakımı yapılırken nelere dikkat edilir?
   

  • A) Hidrolik hortum ve rekorlar kontrol edilir, kaçak olup olmadığına bakılır
  • B) Her bakımda rekorlar bir tur sıkılır
  • C) Hidrolik seviyesi eksik ise motor yağı ile tamamlanır
  • D) Hidrolik silindirler sökülüp taşlanır

 • 23

  Dizel motorların soğuk havalarda rahat çalışmasını sağlamak için hangi sistem kullanılır?
   

  • A) Yakıta benzin eklenir
  • B) Isıtma (kızdırma bujileri) kullanılır
  • C) Yakıta antifriz katılır
  • D) Motora sıcak su dökülür

 • 24

  İş makinelerinde kullanılan marş motorunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Makinanın motoruna ilk hareketi vermek
  • B) Su devir - daimini hızlandırmak
  • C) Yağ devir - daimini hızlandırmak
  • D) Hava filtresini temizlenmesini değer

 • 25

  Akümülatörün bakımında aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
   

  • A) Akümülatörün tamamı saf su ile doldurulmalıdır,
  • B) Plakaların 1 cm üzerine kadar saf su konulmalıdır,
  • C) Plakaların ortasına kadar saf su konulmalıdır,
  • D) Plakaların 1 cm altına kadar saf su konulmalıdır.

 • 26

  Kuru tip hava filtresi temizlenirken en uygun metot aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Su ile yıkarak
  • B) İnce yağ ile yıkayarak
  • C) Mazotla veya benzinle yıkayarak
  • D) Hava tutularak temizlenir

 • 27

  İş makinesi motoru çalıştırıldığında aşağıdaki lambalardan hangisi sönmelidir?
   

  • A) El fren lambası
  • B) Yakıt lambası
  • C) Şarj lambası
  • D) Geri vites lambası

 • 28

  Frenleme sırasında fren pedalı yeterince sertleşmiyorsa sebebi nedir?

  • A) Hidrolik seviyesi yüksektir.
  • B) Pedal boşluğu azdır.
  • C) Sistemde hava vardır.
  • D) Lâstik hava basıncı düşüktür.

 • 29

  Soğutma sisteminin görevi nedir?
   

  • A) Motorun ısınmasını sağlamak
  • B) Motoru verimli çalışma sıcaklığında sabit tutmak
  • C) Motorun daha güçlenmesini sağlamak
  • D) Makinenin daha hızlı gitmesini sağlamak

 • 30

  İş makinesinin hidrolik sisteminde, hidrolik miktarı düşük ise ne ile tamamlanır?
   

  • A) Motor yağı ile
  • B) Gres yağı ile
  • C) Uygun hidrolik yağı ile
  • D) Şanzıman yağı ile

 • 31

  Sıkıştırılan hava üzerine motorin püskürten motor parçasının adı nedir?
   

  • A) Buji
  • B) Supap
  • C) Enjektör
  • D) Krank mili

 • 32

  Yüklerin kaldırılması, taşınması ve istiflenmesinde aşağıdaki makinelerden
  hangisi kullanılmaz?

  • A) Forklift
  • B) Mobil Vinç
  • C) Finişer
  • D) Tavan Vinci

 • 33

  Kaldırma yükleme makineleri ile çalışırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?
   

  • A) Yük makine seviyesinin üstünde taşınır
  • B) Ani duruş ve kalkış yapılmaz
  • C) Yük yerde sürüklenir
  • D) Dönüşler sert manevra yapılır.

 • 34

  Operatör iş bitiminde kaldırma makineleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine dikkat etmelidir?
   

  • A) Makinenin temizliğini yapmalıdır
  • B) Yakıt ve enerji ikmali yapmalıdır
  • C) Uygun park alanına çekip işaretlemeleri yapmalıdır.
  • D) Hepsi doğrudur.

 • 35

  Kaldırma ve yükleme makinelerinin kaldırma kapasitesi neye göre belirlenir?
   

  • A) Çalışma şartlarına göre
  • B) Operatörün isteğine göre
  • C) Üreticinin belirlediği kriterlere göre 
  • D) Lastiklerin hava basıncına göre

 • 36

  Forkliftlerde bulunması zorunlu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
   

  • A) Geri vites esnasında sesli uyarı sistemi bulunmalı
  • B) Müzik çaları olmalı
  • C) Alüminyum alaşım jant olmalı
  • D) Hepsi yanlıştır

 • 37

  Kaldırma yükleme makinelerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken husus nedir.?
   

  • A) Aşınan parçanın yanına 1 tane daha aynı parçadan konmalıdır.
  • B) Aşınan parçalara kaynak yapıp yeniden kullanılmalıdır.
  • C) Aşınan parçaları kırılana kadar kullanılmalıdır.
  • D) Aşınan parçalar değiştirilmelidir.

 • 38

  Mobil vinçlerin vinç sistemi ne ile çalışır?

  • A) Gazyağı sistemi 
  • B) Lpg sistemi
  • C) Kömürlü sistem
  • D) Hidrolik sistem

 • 39

  İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?
   

  • A) Klima
  • B) İlkyardım çantası 
  • C) CD çalar 
  • D) Sunroof (açılır tavan)

 • 40

  Manyetik ataşmanlar ne tip yüklerde tercih edilir?
   

  • A) Diğer ataşmanların sağlıklı kullanılamadığı, mıknatıs ile çekilebilen yükler
  • B) Mermer blokların taşınmasında
  • C) Ahşap malzemeleri yükleme - iletmede
  • D) Hiçbiri


Sosyal Medyada Paylaşabilirsiniz...

Copyright © Lider İş Makineleri ve Operatörlük Kursu 2016. Tüm Hakları Saklıdır.